จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแป้นพิมพ์ จำนวน 2 ชุด

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแป้นพิมพ์ จำนวน 2 ชุด (ดาวน์โหลดประกาศ)
Calendar