จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมลิฟท์โดยสารอาคารวิทยาลัยนานาชาติ

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมลิฟท์โดยสารอาคารวิทยาลัยนานาชาติ (ดาวน์โหลดประกาศ)
Calendar