จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ FACE SHIELD ขนาดใหญ่ 2 แผ่น, ขนาดเล็ก 1 แผ่น จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว นลินี จรรยาวัฒนานนท์

http://calendar.buu.ac.th/document/1547625654.pdf
Calendar