จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคมน้ำแข็ง น้ำดื่ม ขนมเบรค วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคมน้ำแข็ง น้ำดื่ม ขนมเบรค วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 รายละเอียดแนบ
Calendar