จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผลผู้ชนะเช่าเครื่องเสียงงานบันเทิง เพื่อใช้งานแต่งงานคุณนิศรา บุญมาเลิศ ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะเช่าเครื่องเสียงงานบันเทิง เพื่อใช้งานแต่งงานคุณนิศรา บุญมาเลิศ ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ รายละเอียดแนบ
Calendar