จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้าพร้อมตกแต่งกิ่งไม้ บริเวณด้านหน้าในสวน และบริเวณรอบๆ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้าพร้อมตกแต่งกิ่งไม้ บริเวณด้านหน้าในสวน และบริเวณรอบๆ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ รายละเอียดแนบ
Calendar