จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง ขนาด200ที่นั่ง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 3 ชุด

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี สมจันทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง ขนาด200ที่นั่ง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

 

ประกาศ
Calendar