จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอซื้อวัตถุดิบ เพื่อใช้ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอซื้อวัตถุดิบ เพื่อใช้ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม รายละเอียดแนบ
Calendar