จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอซื้อหมึกปริ้น ใช้ภายในสำนักงานภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม เฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอซื้อหมึกปริ้น ใช้ภายในสำนักงานศุนย์ปฏิบัติการโรงแรม  รายละเอียดแนบ
Calendar