จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาน้ำดื่ม 600 มล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาน้ำดื่ม 600 มล จำนวน 200 แพ็ค รายละเอียดแนบ
Calendar