จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผุ้ชนะ การเสนอราคาน้ำแข็ง น้ำอัดลม งานเย็นวันที่ 15 มค 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผุ้ชนะ การเสนอราคาน้ำแข็ง น้ำอัดลม งานเย็นวันที่ 15 มค 62 รายละเอียดแนบ
Calendar