จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาน้ำแข็ง น้ำดื่ม ขนมเบรค ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ในวันที่ 15 และ 17 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาน้ำแข็ง น้ำดื่ม ขนมเบรค ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ในวันที่ 15 และ 17 มกราคม 2562 รายละเอียดแนบ
Calendar