จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาของที่ระลึก ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาของที่ระลึก ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar