จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าถ่ายเอกสาร ๑๒,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าถ่ายเอกสาร ๑๒,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar