จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดอกไม้ธูปเทียน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดอกไม้ธูปเทียน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar