จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างเช่าหอพัก ห้องอ่านหนังสือ นักเรียนและอาจารย์

   ผู้ประกาศข่าว ปาลิดา จันทร์มล

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างเช่าหอพัก ห้องอ่านหนังสือ นักเรียนและอาจารย์   ดังเอกสารแนบ
Calendar