จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารแห้งสำหรับจัดชุดของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จิราพร ศรีหนองเม็ก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารแห้งสำหรับจัดชุดของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar