จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะเขียนแบบมีไฟ ขนาด A0 จำนวน 1 ตัว ขนาด A1 จำนวน 8 ตัว ดาวน์โหลดประกาศ

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะเขียนแบบมีไฟ ขนาด A0 จำนวน 1 ตัว ขนาด A1 จำนวน 8 ตัว (ดาวน์โหลดประกาศ)
Calendar