จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จารุภา เสริมศรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar