จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ - อุปกรณ์ โครงการสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ปิยรัตน์ เอมเขียน

http://calendar.buu.ac.th/document/1547103132.pdf
Calendar