จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อวัสดุรายวิชา ๗๓๒๓๐๓๕๙,๗๓๒๓๐๔๕๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า ซื้อวัสดุรายวิชา ๗๓๒๓๐๓๕๙,๗๓๒๓๐๔๕๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารเพิ่มเติม
Calendar