จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อก้านชักโครกและวัสดุใช้ในระบบห้องแสงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา จารุธัมโม

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อก้านชักโครกและวัสดุใช้ในระบบห้องแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ

 

 
Calendar