จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋านักเรียน จำนวน 4 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋านักเรียน จำนวน 4 รายการ ดังแนบ
Calendar