จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่วางเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่วางเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ดังแนบ
Calendar