จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันรถจักรยานยนต์ มกราคม 2562

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันรถจักรยานยนต์ มกราคม 2562 (ดาวน์โหลดประกาศ)
Calendar