จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อที่นอนหุ้มหนัง 3.5 ฟุต จำนวน 10 หลัง

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อที่นอนหุ้มหนัง 3.5 ฟุต จำนวน 10 หลัง (ดาวน์โหลดประกาศ)
Calendar