จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างทำเซ็ตผ้าใส่ถุงมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างทำเซ็ตผ้าใส่ถุงมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารเพิ่มเติม
Calendar