จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวะสดุ อุปกรณ์ ในการจัดสอบ OSCE รายวิชากุมารเวชศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ปิยรัตน์ เอมเขียน

http://calendar.buu.ac.th/document/1546919390.pdf
Calendar