จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์ศักดิ์ อุโมง

ตามเอกสารแนบ
Calendar