จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากรทางการแพทย์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว ปิยรัตน์ เอมเขียน

http://calendar.buu.ac.th/document/1546854255.pdf

http://calendar.buu.ac.th/document/1546854190.pdf

http://calendar.buu.ac.th/document/1547104625.pdf

http://calendar.buu.ac.th/document/1547104709.pdf

 http://calendar.buu.ac.th/document/1547114478.pdf

https://drive.google.com/file/d/1LP8WaFzelsr7ypmsF5Fy1xdDiVLp9_vb/view?usp=sharing
Calendar