จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเดินสายสัญญาณจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ชญาภา เรียบเรียง

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเดินสายสัญญาณจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

เอกสารแนบ
Calendar