จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดอกไม้ธูปเทียน ถวายพระสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ชญาภา เรียบเรียง

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดอกไม้ธูปเทียน ถวายพระสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar