จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมโครงหลังคาทางเดินเท้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมโครงหลังคาทางเดินเท้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar