จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาMedia Converter สำหรับหอพักนิสิตแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ปิยรัตน์ เอมเขียน

http://calendar.buu.ac.th/document/1546840263.pdf
Calendar