จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาน้ำแข็ง น้ำดื่ม ขนมเบรค เพื่อใช้สำหรับงานประชุมสัมมนาฯ วันที่ 7 มค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาน้ำแข็ง น้ำดื่ม ขนมเบรค เพื่อใช้สำหรับงานประชุมสัมมนาฯ วันที่ 7 มค.62 รายยละเอียดแนบ
Calendar