จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอซื้ออาหารสดอาหารแห้งสำหรับงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันของงานประชุมสัมมนาฯของคุณโมทย์ วันที่ 7 มค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอซื้ออาหารสดอาหารแห้งสำหรับงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันของงานประชุมสัมมนาฯของคุณโมทย์ วันที่ 7 มค.62 รายละเอียดแนบ
Calendar