จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดพวงหรีดดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  จ้างจัดพวงหรีดดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar