จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อน้ำดื่มแบบถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  จัดซื้อน้ำดื่มแบบถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar