จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปริ้นเอกสารสีเข้าเล่มสันกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  จ้างปริ้นเอกสารสีเข้าเล่มสันกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar