จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  จ้างรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar