จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าพวงหรีด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว เอกวุฒิ ด่านอรุณ

โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ที่ 002/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าพวงหรีด จำนวน 1 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar