จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม อาหารว่างและอาหารพร้อมรับประทาน

   ผู้ประกาศข่าว กุลธรา ชื่นศิริ

คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดืม อาหารว่าง และอาหารพร้อมรับประทาน

- ประกาศ เอกสารดังแนบ 

- รายละเอียดแนบท้ายประกาศ  ดังเอกสารแนบ
Calendar