จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ VERIFYWipe 1919.5cm 200sheet กระดาษเช็ดพื้นผิวสูตรปราศจากแอลกอฮอล์ จำนวน 40 กระปุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว นลินี จรรยาวัฒนานนท์

http://calendar.buu.ac.th/document/1546589151.pdf
Calendar