จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถุงพลาสติกคลุมส่วนรับภาพหรือหลอดเอกซเรย์แบบยางยืด ชนิดอบฆ่าเชื้อแล้ว จำนวน 30 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว นลินี จรรยาวัฒนานนท์

http://calendar.buu.ac.th/document/1546588986.pdf
Calendar