จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๒๕,๖๘๓ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๒๕,๖๘๓ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar