จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสาร,วัสดุอุปกรณ์ สำหรับรายวิชาเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ปิยรัตน์ เอมเขียน

http://calendar.buu.ac.th/document/1546504391.pdf
Calendar