จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำเอกสาร,วัสดุ - อุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาเวชศาสตรืประจักษ์ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ปิยรัตน์ เอมเขียน

http://calendar.buu.ac.th/document/1546504448.pdf
Calendar