จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โครงการ

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี สมจันทร์

ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวน 2 โครงการ

ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

 

 

ประกาศ
Calendar