จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 9 เดือน ม.ค.-ก.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี สมจันทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 9 เดือน ม.ค.-ก.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

 

ประกาศ
Calendar