จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    คณะโลจิสติกส์ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเซ่นไหว้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว เสาวนีย์ เล็กคำ

คณะโลจิสติกส์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเซ่นไหว้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ
Calendar